Nali muto
Kati nkuze ku bye nzize ndaba
Nga Mukama ddala alina amaanyi
Ku bantu
Naddala abo abamukkiriza
Ng’afuba nnyo bafune essuubi
Wadde bayita
Mu kiwonvu eky’ennaku n’amaziga
Akifuula eky’essanyu eringi
Nga balinnya
Batambula bagenda bwebati
Balyoke bafune essuubi
Tebaabulwenga abanoonya Mukama n’obwesigwa
Nga bafuba okukola by’agamba
Yalayira
Nti aliba akkuse ebyo bye yasuubiza
Wa yekka alina amaanyi

Tuyimuse
Erinnya lya Katonda omwesigwa
Tumusinze alina amaanyi
Atakangibwa
Atalemwa ng’atandise okola
Erinnya lye nga lya ttendo
Eyo mu ggulu
Abaliyo eyo bakuyimusa
Nga bakusinza olina amaanyi
Kuno ku nsi
Gwe mukwano gw’abo abalina ennaku
Ekitiibwa kibe gyoli

Neebaza
Mukama ku bye nzize nfuna
Mukama ddala alina amaanyi
Ampanirira
N’awugula ebizibu ne mpona
Ekitiibwa kibe gyoli
Gwe atidde
Akaaba amaziga sangula
Wulira Mukama ky’agamba
Nti talireka
Abamwesiga abo alibawummuza
Balye ebirungi mu nsi eno
Ekiŋumya
By’ebyo Mukama bye yatusuubiza
Ebituwa obuvumu n’essuubi
Nti mu muliro
Ne mu mazzi alitulokola
N’okukirawo tuwangudde

Tuyimuse
Erinnya lya Katonda omwesigwa
Tumusinze alina amaanyi
Atakangibwa
Atalemwa ng’atandise okola
Erinnya lye nga lya ttendo
Eyo mu ggulu
Abaliyo eyo bakuyimusa
Nga bakusinza olina amaanyi
Kuno ku nsi
Gwe mukwano gw’abo abalina ennaku
Ekitiibwa kibe gyoli

Nze kye manyi
Mbu Katonda oyo eyatuyita
Bw’ayogera aba ayogedde
Anywerera, ku bisuubizo bye yatusuubiza
Mu buyinza bwe alina amaanyi
Ssi mwana wa muntu
Okwogera ate n’alemererwa
Ebyo abalyammere bye batulimba
Naye Katonda
Ow’obuyinza alitulokola
Ennaku yo giwe gyali
Biki ebigaanye?
Muyite gwe mu buzibu bwo
Anaakulwanira bw’onosirika
Ekimulema, mu nsi muno nze ssinakiraba
Kuba yekka alina amaanyi

Tuyimuse
Erinnya lya Katonda omwesigwa
Tumusinze alina amaanyi
Atakangibwa
Atalemwa ng’atandise okola
Erinnya lye nga lya ttendo
Eyo mu ggulu
Abaliyo eyo bakuyimusa
Nga bakusinza olina amaanyi
Kuno ku nsi
Gwe mukwano gw’abo abalina ennaku
Ekitiibwa kibe gyoli

Buli mutendera
Gw’otuukako gubeera ng’olubu
Eyatutonda bwe yategeka
Sso n’omukadde
Aba takyaddayo kuba muto
Nga bwe tuyita mu nsi embi eti
Buli mwaka gwomaze
Guba gugenze togusuubira
N’ebikunyize, biba bigenze
Naye Katonda anyiga ebiwundu n’atuwa essanyu
Obulamu bwo buwe gyali
Y’amanyi ebigaanye
Amanyi amajja n’amagenda go
Ye mukwano gwo, oli nfa nfe
Wadde obukoowu, okuzirika nga bituwalula
Gwe twesiga atuwe amaanyi

Tuyimuse
Erinnya lya Katonda omwesigwa
Tumusinze alina amaanyi
Atakangibwa
Atalemwa ng’atandise okola
Erinnya lye nga lya ttendo
Eyo mu ggulu
Abaliyo eyo bakuyimusa
Nga bakusinza olina amaanyi
Kuno ku nsi
Gwe mukwano gw’abo abalina ennaku
Ekitiibwa kibe gyoli
Repeat Chorus

Submit Corrections

8 thoughts on “Nali Muto Lyrics – Heavenly Angels Choir”
  1. I sing this song the all day, there is a way it makes me feel loved that thing about the mighty of God. Be blessed dears though I have failed to download audio and I really want to learn it.

  2. Ntedereza mukama nga mpita mu luyimba lunno, agulumizibwe nyo Katonda
    kubanga ebigambo bituwa essubi, okumanya, okutegera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *