Baali waggulu
Nga balindirira
Mwoyo wa Mukama
Gwe yasuubiza
Empewo n’ekunta
Ne waba okuyuuguuma
Bw’akka, bw’akka
Waba okuyuuguuma

Akke Kabaka
Bwakka, bwakka (akyuse embeera zonna)
Waba okuyuuguuma (tusaba okke Mukama)
Katonda ow’amaanyi bw’akka (otuwe omwoyo wo)
Waba okuyuuguuma (Mukama waffe)
Empewo ey’amaanyi (eeh, eeh)
Ennimi z’omuliro (hmmm, hmm)
Bw’akka, bw’akka
Waba okuyuuguuma (okke Kabaka)
Bw’akka, bw’akka (mu makuŋŋaaniro gaffe)
Waba okuyuuguuma (okke taata)
Katonda ow’amaanyi bw’akka
Waba okuyuuguuma (okutule enjegere)
Empewo ey’amaanyi
Ennimi z’omuliro (okke Kabaka)
Bw’akka, bw’akka (bw’akka)
Waba okuyuuguuma

Ku mitwe gyabwe
Kwaliko ennimi
Ennimi z’omuliro
Mwoyo wa Mukama
Abange omwoyo
Muliro ogwokya
Bw’akka, bw’akka
Waba okuyuuguuma

Ng’asse Kabaka
Bw’akka, bw’akka (bw’akka tukyuka ffenna)
Waba okuyuuguuma (bw’akka alokola abantu)
Katonda ow’amaanyi bw’akka (ow’amaanyi bw’akka)
Waba okuyuuguuma (akutula enjegere)
Empewo ey’amaanyi (hmmm hmm)
Ennimi z’omuliro (ng’asse Mukama)
Bw’akka, bw’akka
Waba okuyuuguuma (oh tumusabe akke)
Bw’akka, bw’akka (akke mu bulamu bwaffe)
Waba okuyuuguuma (akke mu nsi yaffe)
Katonda ow’amaanyi bw’akka (akyuse abantu)
Waba okuyuuguuma (alokole buli muntu)
Empewo ey’amaanyi (eeh eeh)
Ennimi z’omuliro (akke Kabaka)
Bw’akka, bw’akka
Waba okuyuuguuma

Ng’asse Kabaka
Akyusa embeera
Hmmm

Bw’akka, bw’akka
Yesu bw’akka
Bw’akka, bw’akka
Akutula enjegere ezisibye
Bw’akka, bw’akka
Yesu bw’akka
Bw’akka, bw’akka
Akutula enjegere ezisibye

Tusabe akke
Bwakka, bwakka (akke mu masekkati gaffe)
Waba okuyuuguuma (awonye abalwadde bonna)
Katonda ow’amaanyi bw’akka (Katonda waffe)
Waba okuyuuguuma (atuwe omwoyo we)
Empewo ey’amaanyi (hmmm, eeh)
Ennimi z’omuliro (ng’asse Kabaka)
Bw’akka, bw’akka (bw’akka)
Waba okuyuuguuma (ooh oke Kabaka)
Bw’akka, bw’akka (okutule enjegere zonna)
Waba okuyuuguuma (owonye abasibe bonna)
Katonda ow’amaanyi bw’akka
Waba okuyuuguuma (oooh okke Kabaka)
Empewo ey’amaanyi (hmmm)
Ennimi z’omuliro (ng’osse Kabaka)
Bw’akka, bw’akka
Waba okuyuuguuma (ooh akke Kabaka)

Bwakka, bwakka (tumusabe akke mu masekkati gaffe)
Waba okuyuuguuma (akyuse embeera)
Katonda ow’amaanyi bw’akka (akke mu bulamu bwaffe)
Waba okuyuuguuma (mu maka gaffe)
Empewo ey’amaanyi (mu nsi yange)
Ennimi z’omuliro (omulimu gwange)
Bw’akka, bw’akka (bw’akka)
Waba okuyuuguuma (ooh okke Kabaka)
Bw’akka, bw’akka (okke, okke ssebo)
Waba okuyuuguuma (okyuse emitima gyaffe)
Katonda ow’amaanyi bw’akka (okyuse embeera yaffe)
Waba okuyuuguuma (otuwonye ebitutawanya)
Empewo ey’amaanyi (oh Mukama, oh Mukama)
Ennimi z’omuliro (ng’osse Kabaka)
Bw’akka, bw’akka (bw’okka)
Waba okuyuuguuma (hmmm okke ssebo)

Submit Corrections

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *